Vrouwelijke dertigplusser met moeizame ontlasting

30/10/2015

Vrouw, rond de 35 jaar, heeft pijn links in de onderbuik na laparoscopie en heeft een moeizame evacuatie van ontlasting. Zij wil graag een gemakkelijker defecatie en vermindering van de buikpijn. 

Anamnese
De patiënt heeft een laparoscopie ondergaan waarbij er een cyste in de eierstok is verwijderd. Er is een verminderd aandranggevoel in de darm met een moeizame evacuatie van de ontlasting. Verder geeft de patiënt aan pijn te hebben bij het vrijen.

Patiënt heeft een normale vochtintake van rond de 2 liter. De defecatie is dagelijks en regelmatig. Er is geen goede aandrang maar ze gaat naar de wc omdat ze een drukgevoel heeft. Ze zit regelmatig 30 min. op het toilet of gaat meerdere malen achter elkaar. De Bristol Stool scale is 2-5, waarbij regelmatig het eerste deel hard is en dan zacht. Tijdens defecatie wordt er vaak geperst en is er soms sprake van manuele verwijdering van ontlasting. Drukgevoel blijft soms lang aanwezig na defecatie. Zij heeft verschillende laxerende medicatie gebruikt.

Tijdens het vaginaal inwendig onderzoek is er sprake van overactiviteit en voelt de kracht zwak met een zeer geringe lift- en sluitbeweging en een vertraagde onvolledige relaxatie. De musculatuur is erg stug en slecht rekbaar; hierbij wordt geen pijn aangegeven en is er geen sprake van trigger points. Het anaal inwendig onderzoek geeft een normale sfincterwerking met een overactieve levator ani. Er is een voelbare maar zwakke contractie van 3 sec.; bij herhalen van de contractie lukt het niet om iedere keer aan te spannen. De relaxatie is vertraagd en onvolledig. De musculatuur is zeer moeizaam rekbaar; niet pijnlijk, echter wel gevoelig en geeft dranggevoel.

Tijdens de diagnostische anale meting (zijligging) met de MAPLe viel op dat de rustwaarde - een gemiddelde van 7,3 µV – veel te hoog is, met name bij de levator ani ter hoogte van ring 3-4. Dit komt overeen met de bevindingen tijdens het inwendig onderzoek. Halverwege (afbeelding 1) probeert zij aan te spannen. Ze voelt dat dit niet goed lukt en op beeld zie je geen duidelijke contractie. 

Rest measurement nieuwsbrief oktober

Doel behandeling
Het doel is om de pijn te verminderen en de defecatie te verbeteren door middel van bewustwording en relaxatie. 

Behandeling
In het eerste deel van de behandeling is er aandacht besteed aan het uitleggen van de klacht aan de patiënt, aan bekkenbodemre-educatie, toiletgedrag en oefentherapie en een instructie relaxatie. 

In het tweede deel van het behandelingstraject (7 behandelingen) is gebruik gemaakt van de MAPLe om functionele elektrostimulatie (FES) te geven. Doel is dat de patiënt ervaart waar zij moet ontspannen. De gebruikte instellingen: ring 2 naar ring 5, faseduur van 300 µsec, frequentie 2Hz voor 6 tot 10 minuten. Deze frequentie geeft een “twitch-contractie” gevoel, een kloppend gevoel dat duidelijk voelbaar is op spierniveau. 

Resultaat

De rustwaarde is sterk gedaald, gemiddelde van 3,3 µV. Met name de verhoogde activiteit bij de levator ani (ring 3-4) is sterk gedaald (zie afbeelding 2). De contractie is voor de patiënt veel beter voelbaar en ook veel beter zichtbaar op de meting.

De ontlasting komt nu sneller door en er is een veel beter aandrang gevoel en relaxatie. Zij zit nu max. 15 min. op het toilet. Drukgevoel na defecatie is duidelijk verminderd. Ook de pijnklachten in de buik zijn verminderd (VAS 6 naar 4). Patiënt geeft aan dat voor haar gevoel de anale FES-behandelingen het meeste effect hebben gehad. De relaxatieoefeningen hebben na de FES voor haar gevoel meer effect.

Dankzij het gebruik van de MAPLe, met de lokale stimulatie op het niveau van de levator ani, kon de patiënt veel beter voelen waar ze moest ontspannen. Dit was met de huidige conventionele apparatuur niet gelukt. 

 Rest measurement nieuwsbrief oktober 2

 

Uitleg van het MAPLe grid

 

Grid explanation NL V1.0

 

Contactformulier Stuur een e-mail

Algemene leveringsvoorwaarden Novuqare Pelvic Health B.V.

Novuqare Hospital Equipment B.V.  algemene Voorwaarden

Privacy policy

Werken bij Novuqare


Inloggen