Casus april 2019 Vrouw 28 jaar met PVD (provoked vestibulodynia)

11/04/2019

Intake

Patiënte komt bij de bekkenfysiotherapeut op verwijzing van de seksuoloog. Sinds 2 jaar heeft ze steeds meer pijnklachten en nu is coitus niet meer mogelijk.

Ze heeft geen blaasklachten, normaal mictiedagboek, defecatie dagelijks (perst daarbij), BSS 2, geen lage rugklachten, geen seksuele negatieve ervaring.

Zij voelt zich regelmatig onzeker en heeft klachten van faalangst.

Vaginaal inwendig onderzoek

Palpatie met 1 vinger is geen probleem. De introitus is wat rood en gevoelig (fossa). De kracht is zwak en de contractieduur is kort (2-3 sec). Er is een geringe liftbeweging voelbaar. De relaxatie is vertraagd. Ter hoogte van de m.puborectalis is het gevoelig en de tonus lijkt wat verhoogd. Rekken van de m.puborectalis is mogelijk. Dit geeft echter geen relaxatie of verbetering van de contracties.

 Diagnose vaginale EMG-meting

Afbeelding casusPVD vrouw 28 2

In de Graph (lijngrafiek) rechts is te zien dat de rustwaarde hoog is en dat de deviaties onregelmatig en wat groot zijn.

Voor een uitleg hoe het Grid uit te lezen en wat de kleuren betekenen, zie onderaan deze casus. In het MAPLe Grid is te zien dat er overactiviteit is ten opzichte van de referentiegroep in de diepte ter hoogte van de m.coccygeus, links meer dan rechts. Daarnaast is er ook overactiviteit in het ventrale deel (anterior) van de bekkenbodem, het urogenitale diafragma. Dit zou co-activatie van de bekkenbodemspieren kunnen zijn door een contractie van de buikspieren.

Het beeld komt niet helemaal overeen met de palpatie. Met name de overactiviteit ventraal (anterior) is opvallend. Ook de “normale activiteit” van de m.puborectalis, rechts meer dan links, ten opzichte van de gezonde referentiegroep, is verrassend.

De overactiviteit van de m.coccygeus en de co-activatie van de bekkenbodem door aanspanning van de buikspieren zouden haar pijnklachten kunnen verklaren.

 

Behandeling

Naar aanleiding van de EMG-meting gaat het accent van de behandeling naar relaxatie van de buik (ademhalingsoefeningen en bollen/rekken van de buikwand).

ES wordt ingezet voor awareness en relaxatie. Parameters: 2 Hz 400µs , ring 1-2; 2-3; 3-4; 4-5 (van diep naar oppervlakkig, ongeveer 2-3 min per locatie).

Patiënte is zeer verbaasd: de locatie van de ES is veel dieper en ze voelt een veel groter gebied dan zij verwachtte.


EMG-meting aan het einde van de behandeling

 Afbeelding casusPVD vrouw 28 1

In de Graph is te zien dat de activiteit lager is en de deviaties lijken afgenomen. In het Grid is te zien dat zowel de activiteit in het ventrale deel (anterior) als aan de linker en rechter zijde in de diepte is afgenomen.

Conclusie:

Patiënte is heel blij met de behandeling met de MAPLe. De probe is smal en inbrengen gaat probleemloos. Het voelen van de verschillende dieptes en locaties met ES is voor haar verassend en informatief. Dat het ontspannen van haar buik zoveel invloed heeft op haar bekkenbodem en dat ze het effect direct terug kon zien in het Grid is voor haar een openbaring. Zij is zeer gemotiveerd verder te gaan oefenen.

Cases 4.1

De verschillende zijdes (figuur links) en verschillend dieptes (figuur rechts) van de bekkenbodem in het MAPLe Grid. Anterior is 12 uur, links is 3 uur, posterior is 6 uur en links is 9 uur. De buitenste ringen zijn oppervlakkig. hoe meer je naar het midden van het Grid gaat, hoe dieper je in de bekkenbodem in gaat. De kleuren in het Grid kunnen als volgt geïnterpreteerd worden: rood is overactief, wit is vergelijkbaar en blauw is onderactief ten opzichte van de referentiegroep.
Contactformulier Stuur een e-mail

Algemene leveringsvoorwaarden Novuqare Pelvic Health B.V.

Novuqare Hospital Equipment B.V.  algemene Voorwaarden

Novuqare Hospital Equipment B.V. General conditions Sales and Supply

Privacy policy

Werken bij Novuqare


Inloggen