Casus juli 2019 Vrouw 54 jaar met dyspareunie lichen sclerosus

09/07/2019

 

Intake:

Mevrouw is 54 jaar en ze vertelt dat coitus altijd pijnlijk is. Ze heeft geen mictie en defaecatie klachten. Gravida 1 en Partus 1.

Vaginaal inwendig onderzoek:

Bij vaginale palpatie lijkt de rusttonus wat verhoogd. De bekkenfysiotherapeut heeft het vermoeden dat de puborectalis overactief is en de oorzaak is van de pijnklachten. Tijdens contractie is de kracht normaal, de liftbeweging volledig, de sluitbeweging partieel en de relaxatie soms licht vertraagd. 

Vaginale EMG-meting (de patiënt ziet het beeld niet):

Voor een uitleg hoe het MAPLe Grid te interpreteren, zie onderaan deze casus.

Casus 1 juli 2019

De rusttonus (linker grid) lijkt normaal en komt niet geheel overeen met de vaginale palpatie. De bekkenfysiotherapeut zou een overactief deel verwachten ter hoogte van de puborectalis, maar dit is dus niet zichtbaar.

De MVC (middelste grid) lijkt laag, zeker ten opzichte van de Endurance (rechter grid), en is asymmetrisch: deze is ter hoogte van de puborectalis rechts hoger dan links.

De Endurance (rechter grid) laat geen groot verschil zien tussen de gemiddelde waarde en de piekwaarde en is ook asymmetrisch:  de activiteit van de puborectalis en ilio- & pubococcygeus is eveneens rechts hoger dan links.

Casus 2 juli 2019

 

Dit is een screenshot tijdens de rustmeting. Rechts in de Graph (lijngrafiek) is te zien dat de activiteit laag is en dat de deviaties gering zijn. Links in het MAPLe Grid is te zien dat alle locaties licht van kleur zijn.

Casus 3 juli 2019

Dit is een screenshot van een contractie. Rechts in de Graph is te zien dat wanneer de patiënt het beeld ziet, de activiteit hoger is bij aanspanning. De patiënt kan de contractie vasthouden en vlot relaxeren zonder na-contracties. De deviaties zijn gering en nemen na contractie af.

Dit is een screenshot van snelle contracties. Rechts in de Graph is te zien dat de relaxatie tussen de contracties zo goed als volledig is.

Conclusie:

Pijn wordt waarschijnlijk niet veroorzaakt door lokale overactieve of spastische spieren. Dit is moeilijk te concluderen zonder MAPLe EMG meting.

Therapie:

De relaxatie is goed. Door middel van biofeedback met de MAPLe is dit ook inzichtelijk gemaakt naar patiënt. Zij is zich hier nu ook bewust van en kan dit bij coitus inzetten. Ze heeft instructies gekregen om daar waar de huid van de vagina-ingang is aangedaan (bij het perineum) te masseren en te rekken. Na instructies tijdens twee behandelingen kan de patiënt dit zelf. Dit werkt goed en coitus geeft geen pijnklachten meer. Zij vond het meten van de bekkenbodemmusculatuur, ondanks dat dit slecht twee behandelingen is gedaan, erg informatief en zinvol.

Uitleg MAPLe Grid

Cases 4.1

 
Contactformulier Stuur een e-mail

Algemene leveringsvoorwaarden Novuqare Pelvic Health B.V.

Novuqare Hospital Equipment B.V.  algemene Voorwaarden

Novuqare Hospital Equipment B.V. General conditions Sales and Supply

Privacy policy

Werken bij Novuqare


Inloggen