Casus mei 2019 Vrouw 32 jaar met Prolaps/drukgevoel en stress urine incontinentie

22/05/2019

Casus : Prolaps/drukgevoel vaginaal en stress urine incontinentie 

Intake:

Mevrouw (32 jaar oud) wordt verwezen door de huisarts met prolaps/drukgevoel vaginaal, stress urine incontinentie en fecaal luchtverlies. Het drukgevoel is erg hinderlijk.Mictiedagboek is normaal, defecatie dagelijks BSS 2-3. Ze heeft geen rugklachten. Gravida 2 en partus 2.

Vaginale inwendig onderzoek:

Tijdens aanspanning is de kracht normaal, lift- en sluitbeweging partieel, relaxatie vertraagd en onvolledig. Met instructie verbetert de relaxatie. De snelle contracties zijn goed. De rand van de puborectalis voelt vervelend en geeft een herkenbaar “drukgevoel”. Bij persen geen evidente POP. In de darm is ontlasting voelbaar aanwezig, maar dit neemt de patiënt zelf niet waar.

EMG-meting vaginaal:

casus 1 Mei 2019 2Casus 2 mei 2019

Het linker figuur laat de gemiddelde rustwaarde in het MAPLe Grid zien. Deze is 2.5 µV. Ter hoogte van de puborectalis rechts is een hogere activiteit te zien.

Het rechter figuur laat een screenshot tijdens contractie zien. In de graph (lijngrafiek) is te zien dat de rustwaarde tussen de 2 en 3 µV ligt. De patiënt kan vlot aan-, ontspannen en goed vasthouden. In het grid is te zien dat de tijdens de contractie met name de diepere delen ter hoogte van de puborectalis en ilio- & pubococcygeus actief zijn, rechts meer dan links.

De vaginale meting levert geen duidelijke spierdysfunctie(s)op die gerelateerd kunnen worden aan de klachten en er wordt besloten tot een anale meting over te gaan (tijdens dezelfde behandeling).

EMG meting anaal:

casus 3 Mei 2019

 

Tijdens de rust is in de graph te zien dat de activiteit hoog is, gemiddeld 6.9 µV. De deviaties zijn ietswat vergroot en de lijn is licht golvend. In het grid is te zien er sprake is van overactiviteit ten opzichte van de referentiegroep ter hoogte van de puborectalis en de anterior zijde van de externe anale sfincter.  

casus 4 mei

Hierboven zijn de gemiddelde waarden voor rust, voor de MVC en voor de Endurance te zien. De gemiddelde MVC en Endurance lijken redelijk goed. Tijdens de MVC is de activiteit anterior wat minder goed.

 

casus 5 mei 2019

Gedurende snelle contracties is te zien in de graph dat de relaxatie tussen de contracties niet volledig is. In het grid is te zien dat op het moment van het screenshot, in rustactiviteit ter hoogte van de puborectalis rechts hoog is.

 

Behandeling:

Relaxatie oefeningen en ES. Parameters: frequentie 2 Hz, faseduur 400 µs, 5 min., met als doel om awareness te creëren. Hierna biofeedback: relaxatie door middel van snelle en duur contracties (5-10 min).Het drukgevoel zou kunnen komen door de volle darm. In overleg met de patiënt en de huisarts wordt besloten 3 weken te laxeren met behulp van dagelijks macrogol.

 EMG meting anaal na 3 weken:

casus 6 mei 2019

Conclusie:

Een vaginale meting geeft niet altijd de volledige informatie. Het is handig dat de MAPLe probe zowel voor vaginale als anale metingen gebruikt kan worden. De anale meting was zeer informatief voor de patiënt. Zij kreeg door waar en wanneer zij de bekkenbodem aan het aanspannen was en wat zij kon doen om beter te ontspannen. De ontlasting is nu goed: BSS 4. Zij houdt dit in de gaten. Zij heeft geen drukgevoel/prolaps klachten meer en de stress urine incontinentie is over.

Uitleg MAPLe Grid

Cases 4.1

 
Contactformulier Stuur een e-mail

Algemene leveringsvoorwaarden Novuqare Pelvic Health B.V.

Novuqare Hospital Equipment B.V.  algemene Voorwaarden

Novuqare Hospital Equipment B.V. General conditions Sales and Supply

Privacy policy

Werken bij Novuqare


Inloggen