Diagnosticeren van sacrale neurostimulatie

30/03/2016

Vrouw, 74 jaar, moeder van drie kinderen. Al 15 jaar lang heeft ze last van urineverlies en sinds vijf jaar ook van fecale incontinentie. Dit heeft een zeer grote impact op haar kwaliteit van leven. Ze is mantelzorger voor haar partner met MS. Om fit te blijven wandelt ze graag. 

Klacht
Haar fecale klachten zijn intermitterend weken op en af, variërend van type 3/4 naar 6. Patiënte reageert sterk op verschillende soorten voeding, maar wil daar niet altijd op letten. Mictiedagboek laat zien dat patiënt vooral na 18.00 uur plast.

Onderzoeksvraag
De patiënt is doorverwezen naar de bekkenfysiotherapeut met de vraag van de colorectaal chirurg of met behulp van myofeedback nog functie­verbetering te verwachten is. Daarnaast is patiënt kandidaat voor plaatsing van sacrale neurostimulatie.

De chirurg meldt verder dat er een probleem is met de externe anale sfincter. 

Anamnese
Tijdens de diagnose is gebruikgemaakt van digitale palpatie en eenmalige metingen met de MAPLe, eerst vaginaal, dan anaal.

Palpatie
Na instructie is het duidelijker voor patiënte hoe en waar aan te spannen. Dit geldt met name voor het vaginaal touché, de sluiting van de hiatus wordt na een aantal herhalingen beter.

Anaal is er weinig sensibiliteit en is de contractie veel lastiger.

MAPLe-metingen
Het gaat hier om verschil aan te tonen tussen de vaginaal en anaal gemeten waarden.

Vaginale metingen:

 Afbeelding 1 1  Afbeelding 2 2

   

De MAPLe-diagnose laat een rusttonus van 3,1 µV zien (zie plaatje links), de MVC een piek van 12,9 µV en een redelijke onset en offset van respectievelijk 0,1 en 0,4 seconden. Wel zwakt de contractie na een aantal keren af (zie plaatje rechts).

Anale metingen (met focus op de externe anale sfincter):

Afbeelding 3 3  Afbeelding 4 4

De anale meting laat een rusttonus van 1,7 µV zien. Voor de MVC is de piek 5,5 µV, met een gemiddelde van 2,6 µV. De onset en offset is duidelijk vertraagd. De Endurance laat een piek van 7,0 µV zien met een gemiddelde van 3,1 µV (zie plaatje rechts). Er is duidelijk weinig kracht.

Vervolg
De vaginale metingen waren matig, maar na instructie was functioneler steun te geven aan de urethra en waren de klachten minder. De patiënt ging thuis verder met de oefeningen in verband met de mantelzorg voor haar partner. Ze is in zoverre goed geholpen met de gedetailleerde myofeedback dat ze hier nu meer vooruit kan. Anaal was en bleef er weinig sensibiliteit.

Conclusie
De chirurg wilde weten of de patiënt geschikt was voor de sacrale neurostimulatie. Is er nog contractiel weefsel en is patiënt trainbaar? Dit bleek anaal niet het geval te zijn. De bekkenfysiotherapeut heeft de MAPLe-beelden met het verslag aan de chirurg meegestuurd. De patiënt staat nu op de wachtlijst voor een proefplaatsing sacrale neurostimulatie om te onderzoeken of dit de klachten wel doet verminderen.

De patiënt heeft meer inzicht in wat en hoe aan te spannen en is zeer verheugd dat er een proefplaatsing gaat plaatsvinden.

Contactformulier Stuur een e-mail

Algemene leveringsvoorwaarden Novuqare Pelvic Health B.V.

Novuqare Hospital Equipment B.V.  algemene Voorwaarden

Novuqare Hospital Equipment B.V. General conditions Sales and Supply

Privacy policy

Werken bij Novuqare


Inloggen