MAPLe in de praktijk

02/07/2015

In deze rubriek behandelen wij een casus die afkomstig is uit een van de MAPLe-praktijken. Casus, juli 2015: Vrouw, rond de veertig jaar, met vaak aandrang, wil beter en minder vaak naar het toilet hoeven te gaan.

MAPLe Casus

Vrouw, rond de veertig jaar, verder gezond, is 1 keer zwanger geweest en is 1 keer bevallen van een dochter. Haar hulpvraag is het verbeteren van de mictie en verminderen van de aandrang.

Anamnese
Er is sprake van disfunctionele mictie. De patiënt heeft het gevoel niet leeg te plassen en heeft soms binnen een half uur opnieuw aandrang. Tijdens mictie is er sprake van trage en slechte flow waardoor de mictie lang duurt. Een echo-flow meting (482 ml volume, flowtijd 64,6 sec, piekflow 22,1 ml/sec, gemiddelde flow 7,2 ml/sec) en een mictiedagboek (diurese 2250 ml/24 uur; mictievolume 80-490 ml; mictiefrequentie 8 keer per 24 uur) onderschrijven dit. Ontlasting van de patiënt wordt als normaal omschreven (bristol stool type 4).

Tijdens digitale palpatie voelt de kracht sterk, is de liftbeweging volledig aanwezig, er was sprake van een partiële sluitbeweging aan de rechterzijde, de relaxatie na aanspanning was soms vlot en soms vertraagd, urethra lift aanwezig en er is geen evidentie voor POP gevonden.
Op het gebied van seksualiteit geen bijzonderheden behalve dat patiënt last heeft van luchtverlies tijdens coïtus.
Er is sprake van normale mobiliteit van de lumbale wervelkolom, het bekken en de heup. Patiënt geeft aan geen pijnklachten in en om het bekken te hebben.

Doelen behandeling
Het primaire doel is het optimaliseren van de mictie door het verbeteren van het blaasvolume (tot max. 500 ml vulling) de flowkracht en -duur en het verminderen van urgency. Het secundaire doel is het bewerkstelligen van een relaxatie van de bekkenbodem.

Behandeling
In het eerste deel van het behandelingstraject (6 behandelingen) is er aandacht besteed aan het uitleggen van de klacht aan de patiënt, aan bekkenbodem re-educatie, toiletgedrag en oefentherapie en een instructie uitleg relaxatie. Daarnaast zijn er twee echo-flow metingen gedaan.
In het tweede deel van het behandelingstraject (3 behandelingen) is gebruik gemaakt van de MAPLe.

Tijdens de eerste meting viel op dat in rust (tussen de 4 en 7 microvolt) er dorsaal diep inwendig een hogere activiteit werd gemeten. Patiënt was zeer verbaasd over de locatie waar de relaxatie plaats zou moeten vinden, veel dieper en op een andere plek dan ze dacht. Het beeld gaf patiënt veel informatie en heeft haar geholpen in de bewustwording. Ga naar 'Vraag & Antwoord' om te weten hoe je de cirkel van de MAPLe moet interpreteren. 

 

 Casus juni afbeelding 1

Vervolgens is 10 minuten behandeld met functionele elektrostimulatie (FES) ter hoogte van de verhoogde activiteit (faseduur 300 µsec, frequentie 2 Hz) met als doel de patiënt te laten voelen waar ze meer moest ontspannen. In de eerstvolgende behandeling was de bandbreedte van de rust al sterk verminderd (3-4 µV). Hierna een combinatie gedaan van 10 minuten FES met onveranderde instellingen en daarna met een hogere frequentie (50 Hz) en repeterend patroon van 8 seconden waarin duurcontracties met relaxatie werden geoefend.

Resultaat
De rust is verder gedaald naar gemiddeld 2 µV en geeft een rustig beeld, de verhoging dorsaal diep is weg. Daarnaast zijn goede en snelle relaxaties te zien na aanspanningen.

De flow is anamnestisch goed verbeterd, patiënt plast in 1 maal leeg en voelt hierna geen aandrang meer.


Dankzij gebruik van de MAPLe, de myofeedback, het nauwkeurig kunnen lokaliseren van de activiteit van de delen van de bekkenbodemmusculatuur en de mogelijkheid van de lokale stimulatie kon zij veel beter voelen hoe en waar ze moest ontspannen. Dit was met de huidige apparatuur niet gelukt.

 Casus juni afbeelding 2

 Casus juni afbeelding 3

Contactformulier Stuur een e-mail

Algemene leveringsvoorwaarden Novuqare Pelvic Health B.V.

Novuqare Hospital Equipment B.V.  algemene Voorwaarden

Novuqare Hospital Equipment B.V. General conditions Sales and Supply

Privacy policy

Werken bij Novuqare


Inloggen