Met de MAPLe betrouwbaar en gevalideerd meten in de bekkenbodem

06/12/2016

Wist u al dat de MAPLe het enige betrouwbare en gevalideerde EMG-systeem is voor het meten van de (individuele) bekkenbodemspieren?

De MAPLe is bewezen valide en betrouwbaar. Het MAPLe-systeem meet unipolair met 24 kleine elektrodes. In MRI en Echo is aangetoond dat de 24 elektrodes het dichtst bij de individuele spieren liggen. Hierdoor kan gedifferentieerd worden tussen de verschillende zijden en diepten van de bekkenbodem.

Bovendien heeft de probe altijd dezelfde uitgangspositie en creëert geen voorspanning wegens het smalle formaat. De MAPLe kan individueel EMG van deze spieren meten en verschillen en overeenkomsten tussen spieren, groepen en de conditie of gezondheid van de spier weergeven. Dat is aangetoond bij verschillende groepen gezonde vrijwilligers en bij patiënten met een overactieve blaas.

Voor meer informatie over EMG’s in de bekkenbodem en hun betrouwbaar­heid en validiteit verwijzen we u graag naar bijgaand Whitepaper: “EMG registration of pelvic floor muscles”.

Waarom is validiteit belangrijk?

Alleen metingen die betrouwbaar en valide zijn mogen met elkaar vergeleken worden. Dit betekent dus dat alleen met de MAPLe de verschillende metingen binnen een patiënt met elkaar vergeleken mogen worden.

De bekkenfysiotherapeut kan, indien nodig, de behandeling volgen en bijsturen. Er kan namelijk een voor- en nameting gedaan worden en een vergelijking worden gemaakt met metingen van de vorige keer. Voor de patiënt betekent dit dat hij/zij ziet dat de behandeling effect heeft; dit draagt bij aan het vertrouwen in de behandeling en de motivatie van de patiënt.

De MAPLe is ook het enige systeem waarmee de metingen tussen de verschillende patiënten met elkaar vergeleken mogen worden. Door deze unieke eigenschap worden steeds meer studies naar bekkenbodemdisfuncties gedaan met de MAPLe. Het biedt bovendien in de toekomst de mogelijkheid om grootschalig data te verzamelen en te kijken wat uiteindelijk de beste behandelmethode is voor specifieke aandoeningen.

Feit is dat een nauwkeurige en objectieve biofeedback de behandeling ten goede komt en bijdraagt aan een snel herstel.

Contactformulier Stuur een e-mail

Algemene leveringsvoorwaarden Novuqare Pelvic Health B.V.

Privacy policy


Inloggen