Nederlandse innovatiekracht op internationaal podium

02/07/2015

Van 9 tot 13 juni werd in Nice het jaarlijkse wetenschappelijke congres van de International Urogynecological Association (IUGA) gehouden. Dit jaar werd het congres gecombineerd met het World Congress on Abdominal and Pelvic Pain, dat voor de tweede keer georganiseerd werd. Er waren in totaal meer dan 2500 professionals op het gebied van bekkenbodemdisfuncties uit Nederland en vele andere landen aanwezig die zich lieten informeren over de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied. Novuqare was aanwezig op de exhibition om het internationale publiek kennis te laten maken met de MAPLe en wij hebben daar ook de wetenschappelijke lezingen gevolgd. We informeren u graag over de onderwerpen en trends die ons daar zijn opgevallen.

Trends op het IUGA op het gebied van bekkenfysiotherapie

Er zijn vele interessante voordrachten gegeven en discussies gehouden gedurende het wetenschappelijk programma en in de pauzes. Er werd veel gesproken over bekkenfysiotherapie als onderdeel van een keten met andere specialisten om de patiënt te helpen. Deze meer holistische aanpak van bekkenbodemdisfuncties is een duidelijke trend die op veel draagvlak kan rekenen bij de bekkenfysiotherapeut, de specialist en ook bij de patiënt. Het breed beoordelen en de patiënt door verschillende disciplines laten behandelen, wint terrein en zal de komende jaren steeds meer worden toegepast. Voor bekkenfysiotherapie ligt hier een kans om ook bij de diagnose en beoordeling van de patiënt betrokken te zijn voordat er keuzes worden gemaakt voor de behandeling.

Wat verder opviel, was dat er veel aandacht werd besteed aan studies die de invloed van emotie op de interpretatie en reactie op signalen van de bekkenbodem onderzochten. Verschillende presentaties lieten zien dat de delen van de hersenen die in verband worden gebracht met emotie een belangrijke rol spelen in de verwerking van en reactie op signalen van de bekkenbodem, zoals het voelen van aandrang. De conclusie was dat de reactie op dezelfde signalen dus per patiënt kan verschillen. Negatieve ervaringen uit het verleden, zoals een ongelukje in het openbaar, kunnen een negatieve emotie oproepen waardoor de patiënt heftig of overgevoelig kan reageren. Dit onderstreept dat het belangrijk is om, naast het doen van bekkenbodem oefeningen, ook de emotie van de patiënt aandacht te geven en wellicht proberen te veranderen.

Wetenschappelijk progamma

Novuqare was ook aanwezig tijdens de wetenschappelijke sessies. Met een e-poster en een voordracht werden de eerste resultaten gepresenteerd van een studie over bekkenfysiotherapie met de MAPLe voor vrouwen met overactive bladder (OAB). Deze studie toont aan dat de MAPLe effectief is voor de behandeling, de klachten sterk vermindert of zelfs helemaal oplost en dat de kwaliteit van leven van de patiënten verbetert. Daarnaast werd aangetoond dat er bij individuele spieren aan de verschillende zijdes en op de verschillende dieptes veranderingen optreden waardoor de klachten verminderen, iets wat niet mogelijk is met conventionele systemen en probes.

Novuqare stand IUGA 2015

De aandacht die de MAPLe heeft gekregen van de congresbezoekers was overweldigend. Veel bekkenfysiotherapeuten vanuit verschillende delen van de wereld hebben serieuze interesse getoond in de MAPLe en zouden graag de mogelijkheid hebben om met de MAPLe te gaan werken. Bovendien was er veel interesse vanuit de specialisten. De gynaecologen en urologen en andere professionals lieten weten dat zij de manier waarop de MAPLe de activiteit van de bekkenbodem tot in detail in beeld brengt, zouden kunnen gebruiken voor het stellen van hun diagnose.

 

Het was een geslaagd congres en het is leuk om te zien dat Nederland met de MAPLe vooroploopt in dit vakgebied.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactformulier Stuur een e-mail

Algemene leveringsvoorwaarden Novuqare Pelvic Health B.V.

Privacy policy


Inloggen