Terugblik Post ICS-IUGA congres 2017: Workshop Postpartum Consult

17/02/2017

Op 19 en 20 januari vond in Bunnik het vijfde Post ICS-IUGA congres plaats. Novuqare was onder andere aanwezig bij de interessante workshop van Dr. Pytha Albers-Heitner over het postpartum-consult ter voorkoming van bekkenbodemdisfuncties.

Studie laat zien dat 70% van de postpartum-vrouwen de bekkenbodem niet correct aanspant. Gemiddeld genomen ontstaan pas 9 à 10 jaar na de bevalling de klachten. Bijkomend probleem is dat maar 10% van de postpartum-vrouwen op nacontrole komt. De vraag is dus: wanneer moet je ingrijpen? Hoe kunnen verloskundigen en bekkenfysiotherapeuten gezamenlijk schade van de bekkenbodem voorkomen?
Er zijn al verschillende initiatieven genomen. Zo heeft B-Fysic in samenwerking met het Máxima Medisch Centrum een transmurale richtlijn geschreven voor de regio Eindhoven. Ongeveer 20 bekkenfysiotherapeuten zijn hierbij aangesloten. De basis is integrale verloskunde en multidisciplinair overleg.

De NVFB is ook met een postpartum-consult bezig, maar dan gericht op zelfverwijzing. De moeilijkheid hierbij is dat je de risicogroep moet definiëren. Je wilt geen onder- maar ook geen oververwijzing.

Binnenkort komt de NVFB met een informatiefolder voor alle vrouwen over wat er gebeurt met de bekkenbodem rond de zwangerschap en bevalling met daarin bekkenbodemoefeningen en een tijdlijn voor herstel.

 

 

 

Contactformulier Stuur een e-mail

Algemene leveringsvoorwaarden Novuqare Pelvic Health B.V.

Novuqare Hospital Equipment B.V.  algemene Voorwaarden

Novuqare Hospital Equipment B.V. General conditions Sales and Supply

Privacy policy

Werken bij Novuqare


Inloggen