Casus augustus 2019 Vrouw 35 jaar met dyspareunie, stuitpijn en irriratie

09/07/2019

Deze casus betreft een vrouw van 35 jaar met dyspareunie, stuitpijn post partum en irritatie aan de anus. Mevrouw was onder behandeling bij een algemeen fysiotherapeut in verband met stuitklachten, is met deze klachten doorverwezen naar een bekkenfysiotherapeut.

Intake:

Zes maanden geleden is zij bevallen van haar tweede zoon. Met pijnklachten aan haar stuit en dyspareunie is zij naar de huisarts gegaan en verwezen naar de gynaecoloog. Zij dacht zelf dat de pijnklachten door het litteken werden veroorzaakt. De gynaecoloog constateerde een hoge bekkenbodemspanning en verwees haar naar de sexuoloog. Van de seksuoloog kreeg zij een penetratie verbod en is zij tevens naar een bekkenfysiotherapeut verwezen.  

Bij mictie heeft zij klachten van hesitatie, persmictie, niet goed legen, eenmalige urine weg infectie tijdens zwangerschap. Met betrekking tot defecatie heeft zij regelmatig een bristol stool scale van 2, regelmatig obstipatie (neemt dan zakjes) en soms klachten van aambeien. Vanaf haar puberteit heeft zij moeite met inbrengen van een tampon en regelmatig klachten van schimmelinfecties. Tijdens 2de zwangerschap stuitklachten vooral tijdens zitten. Bij 2de bevalling kreeg zij een episiotomy links in verband met foetale nood. Voor de bevallingen was coitus soms wat gevoelig. De huidige pijnklachten bevinden zich op een andere locatie. Er is goede opwinding en orgasme is geen probleem. 

Vaginaal inwendig onderzoek:

Huid rondom de vagina is rood en ziet er geirriteerd uit. Introitus is nauw, palpatie met 1 vinger kan zonder pijn. De tonus van de musculatuur is hoog met strengvorming voornamelijk links. De puborectalis is gevoelig er bevinden zich triggerpoint links. De kracht tijdens aanspanning is zwak tot normaal, liftbeweging partieel, relaxatie na aanspanning is vertraagd en onvolledig (zowel bij snelle- als bij duurcontractie).

Na rekken van de puborectalis (wat ze zij goed kon hebben) verbeterde de relaxatie en kon zij voelen dat ze wat beter kon aanspannen.

Vaginale EMG meting:

Voor een uitleg hoe het MAPLe Grid te interpreteren, zie onderaan deze casus

Casus 1 aug

De EMG-meting bevestigd de bevindingen van de vaginale palpatie.

In de Graph (lijngrafiek, rechts) is te zien dat de EMG-activiteit hoog is en de deviaties groot zijn. In het MAPLe Grid (links) is te zien dat de verhoogde activiteit zich met name links in de diepte bevindt, op locatie van de puborectalis en ilio-& pubococcygeus (diep).

Casus 2 aug

Wanneer de buitenste ringen uitgezet worden is dit nog beter te zien. De Graph geeft het gemiddelde van de actieve ringen.

Behandeling:

De bekkenfysiotherapeut besluit tot mobilisatie van de stuit (NIMOC ‘non-invasive mobilization of the coccyx’). Hierna doet zij opnieuw een EMG meting (in dezelfde behandeling).

Casus 3 aug

In de Graph (rechts) is te zien dat de EMG-activiteit is gedaald en de deviaties minder groot zijn. In het MAPLe Grid (links) is te zien dat de activiteit links in rust is afgenomen.

 

Tijdens de volgende afspraak geeft patiënt aan baat te hebben gehad bij de mobilisatie. Pijnklachten zijn verminderd maar komen (in mindere mate) terug met name wanneer zij wat langer zit (ze heeft een zittend beroep). De bekkenfysiotherapeut besluit eerst de stuitmobilisatie te herhalen en daarna een EMG-meting te doen.

Casus 4 aug

In de Graph is te zien dat de rustactiviteit lager is dan de tijdens de eerste behandeling en dat de EMG-activiteit en de deviaties ongeveer hetzelfde zijn als de tweede EMG-meting van de vorige behandeling (na de eerste stuit mobilisatie). In het MAPLe Grid is te zien dat de activiteit links en mindere mate rechts diep in vergelijking met de referentie waarden te hoog is (rood).

De bekkenfysiotherapeut besluit hierna te gaan behandelen met elektrostimulatie met als doel het verder verbeteren van de relaxatie.

Parameters: frequentie 2 Hz, faseduur 400 µs, continu, ring 2-3, 10 min. De patiënt krijgt de opdracht het hele lijf zo goed mogelijk te ontspannen, de prikkel waar te nemen en laag te ademen (naar de prikkel toe). Daarna wordt er een EMG-meting gedaan om het effect van ES inzichtelijk te maken.

Casus 5 aug

Tijdens de meting direct na de electrostimulatie is in de Graph te zien dat de EMG-activiteit wat is afgenomen ten opzichte van de voormeting en dat de deviaties gelijk zijn gebleven.

In het MAPLe Grid is te zien dat de rustactiviteit in de diepte nog steeds te hoog is in vergelijk met de referentie waarden maar dat deze wel aan beide zijden verder is afgenomen.

 

Conclusie

Door het Grid is de lokatie van de overactiviteit veel beter te relateren aan de lokatie van de klacht voor zowel de patiënt als de bekkenfysiotherapeut. Het effect van de behandeling is direct te zien in zowel het Grid als de Graph. De patiënt is heel blij dat haar klacht op deze manier goed te verklaren is. Tijdens de relaxatie oefeningen merkt zij namenlijk niet gelijk verandering, maar deze verandering is wel degelijk gelijk na het oefenen te zien in het Grid en in de Graph. Doordat zij het effect van de relaxatie op het beeld ziet raakt zij meer gemotiveerd te oefenen. Na 4 behandelingen is coitus pijn vrij.

Uitleg MAPLe Grid

Cases 4.1

 
Contactformulier Stuur een e-mail

Algemene leveringsvoorwaarden Novuqare Pelvic Health B.V.

Novuqare Hospital Equipment B.V.  algemene Voorwaarden

Novuqare Hospital Equipment B.V. General conditions Sales and Supply

Privacy policy

Werken bij Novuqare


Inloggen