MAPLe in de praktijk

In deze rubriek behandelen wij een casus die afkomstig is uit een van de MAPLe-praktijken. MAPLe Casus van september 2015: Man, rond de 65 jaar, heeft na 2de TURP urineverlies. Hij wil graag van zijn urineverlies af. Hij is eerder onder behandeling geweest met myofeedback en elektrostimulatie in een andere praktijk en komt nu voor de MAPLe.

Anamnese

De patiënt heeft in 2013 en eind 2014 een TURP gehad ter behandeling van disfunctionele mictie. Na 2de TURP heeft de patiënt last van urineverlies van 500-1100 ml per dag. 

Tijdens het anaal inwendig onderzoek is er sprake van overactiviteit en voelt de kracht zwak tot normaal; de liftbeweging van de Levator ani is volledig aanwezig; de urethralift is echter niet goed voelbaar; de relaxatie na aanspanning is vertraagd en onvolledig.

Doel behandeling
Het doel is het urineverlies te verminderen en de bewustwording te verbeteren van de coördinatie en het verbeteren van de (duur)kracht.

Behandeling
Patiënt heeft bij een andere bekkenfysiotherapeut reeds behandelingen ondergaan. In dat eerste deel van de behandeling is er aandacht besteed aan het uitleggen van de klacht aan de patiënt, aan bekkenbodemre-educatie, toiletgedrag en oefentherapie en een instructie-uitleg relaxatie.

In het tweede deel van het behandelingstraject (12 behandelingen) is gebruik gemaakt van de MAPLe. Tijdens de eerste meting met de MAPLe viel op dat de duurkracht - gemiddelde van 10,8 µV - in vergelijking met andere mannen laag is en ook moeilijk is om goed vol te houden. Dit in tegenstelling tot de palpatie waarbij de kracht redelijk lijkt. In afbeelding 1 is te zien dat de cirkel met EMG-activiteit bijna volledig blauw gekleurd is, wat aangeeft dat er minder activiteit is dan gemiddeld bij mannen.

 Casus sept endurance 1

 

Vervolgens is er behandeld met functionele elektrostimulatie (FES) ter hoogte van ring 2 naar ring 5 op de MAPLe probe met een faseduur van 300 µsec, frequentie 50 Hz, met als doel de patiënt de contractie te laten voelen. Tijdens de eerste zes behandelingen is deze configuratie en instelling gebruikt bij 40 contracties met insluiptijd van 2 sec, een houdtijd van 5 sec. en rustpauzes van 10 sec.

Na zes behandelingen heeft de patiënt een beter contractiegevoel bij FES. In de volgende zes behandelingen is er gebruik gemaakt van dezelfde instellingen voor de FES als de eerste zes behandelingen, echter is de configuratie van ring- naar een plaatstimulatie aangepast. Dit heeft tot gevolg dat de richting van de stroom verplaatst kan worden naar in dit geval de ventrale zijde waarbij de urethra exact in het midden van de elektrodeplaten ligt. Bij deze configuratie heeft de patiënt ook een contractiegevoel echter voelt hij deze nu ventraal/urethraal. 

Voor uitleg over de cirkel en het instellen van de verschillende configuraties met de MAPLe klik hier.

Resultaat
De contractieduur en -intensiteit zijn toegenomen. Er is meer activiteit te zien in de verschillende ringen, met name de diepe lagen en de ventrale zijde zijn sterk verbeterd. Zie afbeelding 2 waar de diepere lagen in de cirkel rood gekleurd zijn (= meer activiteit dan de gezonde mannen) en de ventrale zijde welke nu witter is geworden (= activiteit gelijk aan die van de gezonde mannen). Ook is het te zien aan de toename van het gemiddelde duurvermogen van 10,8 µV naar 19,2 µV. Het urineverlies van de patiënt is afgenomen van 3 verbanden naar 1 verband per dag. 

Dankzij het gebruik van de MAPLe, met de lokale stimulatie aan de ventrale/urethrale zijde, kon de patiënt veel beter voelen waar de aanspanning moest plaatsvinden. Dit was met de huidige conventionele apparatuur niet gelukt.

 Casus sept endurance 2

 

 

 

Contactformulier Stuur een e-mail

Algemene leveringsvoorwaarden Novuqare Pelvic Health B.V.

Novuqare Hospital Equipment B.V.  algemene Voorwaarden

Novuqare Hospital Equipment B.V. General conditions Sales and Supply

Privacy policy

Werken bij Novuqare


Inloggen